THOMPSON ASSISTANCE

Bij aankoop van een fiets krijgt U “1 jaar bijstand & pechverhelping” gratis.U krijgt daar een bevestigingsmail van.

 

Algemene Voorwaarden ‘Thompson Assistance’ (+32 3/253.62.37)

A. ALGEMENE BEPALINGEN

De bepalingen die volgen zijn van toepassing op de hele bijstandspolis.
1. Wie kan gebruik maken van deze bijstandspolis?
Elke bestuurder van een Thompson fiets die deel uitmaakt van het specifieke gamma dat recht heeft op fietsbijstand en waarbij het framenummer via elektronische weg  werd aangemeld. Deze bestuurder kan gebruik maken van deze bijstandspolis voor zover hij geïmmobiliseerd is volgens de voorwaarden van “Thompson Fietsbijstand”. De wegenwachter kan het framenummer van de fiets en uw identiteitskaart vragen. Indien het framenummer en/of identiteitsgegevens niet overeenkomen met de doorgegeven en geregistreerde informatie, kan de interventie aangerekend worden.
2. Welke fietsen zijn aangesloten?
Alle fietsen van Thompson welke recht hebben op fietsbijstand en die deel uitmaken van het specifieke gamma, worden door deze polis gedekt.
3. Aanvang en geldigheidsduur van de polis
De fietsbijstand heeft een geldigheid van twaalf opeenvolgende maanden en gaat in vanaf 2 dagen na registratiedatum behoudens uitdrukkelijk anders vermeld. De looptijd van de fietsbijstand kan niet (tijdelijk) worden opgeschort. De fietsbijstand moet binnen 1 maand na aankoop via elektronische weg geactiveerd worden. Anders vervalt het recht op Thompson fietsbijstand.
4. Betwistingen
In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
5. Vrijwaringclausule
Thompson kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-uitvoeren van de hulpverlening, tekortkomingen of vertragingen bij het uitvoeren ervan, in geval van omstandigheden onafhankelijk van onze wil of in geval van overmacht, zoals burger of internationale oorlog, volksopstand, staking, vergeldingsmaatregelen, beperking van bewegingsvrijheid, radioactiviteit, natuurrampen, enz.

 

6. Uitsluitingen
Thompson Fietsbijstand is niet gehouden tot tussenkomst in geval van:

 • Prijs van wisselstukken of materiaal. (inclusief de kosten voor het bestek en het demonteren door de hersteller van de fiets).
 • Tussenkomsten die het gevolg zijn van incidenten die de fiets niet immobiliseren.
 • Herstellingskosten door fietsherstellers en eventuele onderhoudskosten.
 • Kosten ten gevolge van prestaties die niet aan Thompson werden aangevraagd of haar toestemming toe werd verleend.
 • Alle schade, pech of ongeval die zich voordoet tijdens training of deelname van de fiets aan wedstrijden.
 • Deze overeenkomst dekt geen diefstal of beschadigingen van voorwerpen of bijhorigheden van de fiets tengevolge van pech en ongeval.
 • Bijstand aan een fiets die reeds bij een fietshersteller staat.
 • Verwijdering fiets in opdracht van de overheid of de politie.
 • Alle gevallen van misbruik en/of bedrog.
 • Panne ten gevolge van aanpassingen, plaatsing van toebehoren en niet originele onderdelen
 • Panne ten gevolge van nalatigheid van het onderhoud
 • Interventies die aangevraagd worden op plaatsen die niet bereikbaar zijn voor interventievoertuigen (bijvoorbeeld bospad, …)
 • Interventies op het thuisadres of in een straal van 1 kilometer rond de woning
 • Medische bijstand aan bestuurder van de fiets
 • Telefoonkosten om de bijstandscentrale te bereiken
 • Verloren sleutels van een fietsslot
 • Interventies buiten België en Nederland

7. Verplichtingen van de verzekerde
De verzekerde verbindt er zich toe:

 • Zijn medewerking te verlenen aan de administratieve formaliteiten en verplichtingen die noodzakelijk zijn om de gevraagde bijstand te kunnen uitvoeren.
 • Ons juist te informeren over het verzekerde schadegeval.

B. PECHVERHELPING AAN FIETSEN
1. Geografische dekking:
De bijstand is geldig in België en Nederland, vanaf 1 km afstand van de woonplaats of begin- of eindpunt van de rit.
2. Wanneer wordt bijstand verleend?
De waarborg is van toepassing als de immobilisatie is ontstaan uit een technisch defect, diefstal, ongeval of vandalisme.
Thompson Fietsbijstand wordt enkel verleend indien de bestuurder aanwezig is bij zijn fiets en de fiets zich bevindt op een weg die toegankelijk is voor een bijstandsvoertuig.
3. Waaruit bestaat de dienstverlening?

 • Het ter plaatse sturen van een wegenwachter, na telefonische oproep op het uniek Thompson Fietsbijstand oproepnummer (+32 3/253.62.37).
 • Indien de fiets ter plaatse niet door de wegenwachter terug rijklaar kan worden gemaakt, wordt de fiets en de bestuurder overgebracht naar tijdens de openingsuren van de fietsherstellers:
 • De fiets is volledig geïmmobiliseerd (er kan niet verder gereden worden):
 • De fiets én de bestuurder worden naar de dichtstbijzijnde fietshersteller gebracht.

of

 • De fiets én de bestuurder worden overgebracht naar het vertrek of eindpunt of de woonplaats indien dit dichter is.
 • Buiten de openingsuren van de fietsherstellers:
 • De fiets is volledig geïmmobiliseerd (er kan niet verder gereden worden):
 • De fiets én de bestuurder worden overgebracht naar het vertrek of eindpunt of de woonplaats indien dit dichter is.